Spedycja
Wrz15

Spedycja

Pod pojęciem spedycji znajduje się rodzaj działalności polegającej na organizacji przewozu różnego rodzaju dóbr. Dziedzina ta wyodrębniona została jako osobną gałąź gospodarki na podstawie dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest przesłanką handlowa. Przesłanką ta sprowadza się do efektu rozdzielczości praw własności samego towaru od podjęcia się wykonania usługi polegającej na jego dystrybucji. Drugą z przesłanek była przesłanka...

Read More