O stypendiach szkolnych

We wrześni osoby posiadające dzieci w wieku szkolnym, a pozostające w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie ich dzieciom stypendium. Stypendium szkolne przeznaczone jest dla dzieci, w których rodzinie średni dochód na osobę wynosi mniej niż 456 zł. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w szkole dziecka do dnia 15 września. Formularze o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są w szkole.

 

Można je także ściągnąć, a następnie wydrukować ze stron urzędu gminy lub miasta. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 84,80 zł, ale nie może też być wyższe niż 212 zł. Stypendium szkolne może być wypłacane przez cały rok szkolny w co miesięcznych ratach, ale może też zostać wypłacone jednorazowo. Warto tutaj wspomnieć, że nie zawsze przyznanie stypendium szkolnego oznacza otrzymanie pieniędzy do ręki. Często za pieniądze ze stypendium zakupowane są bowiem przybory szkolne czy podręczniki dla dziecka. Rodzice będący w trudnej sytuacji mogą ubiegać się także o dofinansowanie zakupu podręczników.

Author: p-fx.pl