Kilka słów o darowiźnie

Darowizna, która została przekazana w formie aktu notarialnego nie podlega zgłoszeniu przez osobę obdarowaną urzędowi skarbowemu. Taki obowiązek spoczywa bowiem na notariuszu, który sporządzał akt notarialny. Nie musimy również zgłaszać do urzędu skarbowego darowizny, której wartość nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że jeżeli w ciągu 5 lat otrzymaliśmy darowiznę od członka najbliższej rodziny, której wartość nie przekroczyła kwoty 9637 zł, nie będziemy musieli zapłacić podatku.

 

Kwota wolna od podatku w przypadku darowizny otrzymanej od członków dalszej rodziny wynosi 7276 zł. Jeżeli nie chcemy zapłacić podatku od darowizny przekazanej nam przez osoby obce, to wartość tej darowizny nie może przekroczyć kwoty 4902 zł. Otrzymując od dalszych krewnych lub osób obcych darowiznę, której wysokość przekracza wspomniane kwoty jesteśmy zobowiązani w okresie 30 dni do złożenia zeznania podatkowego. Zeznanie to składa się na druku SD-3. Od darowizny od dalekich krewnych i osób obcych podatek będzie dość wysoki.

Author: p-fx.pl