Zycie z RODO
mar09

Zycie z RODO

Ciągłe zmiany przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wymagają aktualizowanie posiadanej w tym zakresie wiedzy. Wejście w życie 25.05.2018 r. rozporządzenia o ochronie danych określane w skrócie RODO wprowadziło poza karami dla niezdyscyplinowanych szereg regulacji.   Unijne prawo nałożyło na przedsiębiorstwa obowiązek powołania stanowiska Inspektora Danych Osobowych, konieczność niemalże natychmiastowego raportowania...

Read More