O stypendiach szkolnych
lip02

O stypendiach szkolnych

We wrześni osoby posiadające dzieci w wieku szkolnym, a pozostające w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie ich dzieciom stypendium. Stypendium szkolne przeznaczone jest dla dzieci, w których rodzinie średni dochód na osobę wynosi mniej niż 456 zł. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w szkole dziecka do dnia 15 września. Formularze o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są w szkole.   Można je...

Read More
Formy pomocy materialnej
lip02

Formy pomocy materialnej

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o różne formy pomocy materialnej z ośrodków pomocy społecznej. Osoby o niskim dochodzie lub niezdolne do pracy mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku stałego. Dla osób bezrobotnych, które nie mają środków do życia oraz dla osób długotrwale chorych przeznaczony jest zasiłek okresowy. Ośrodki pomocy społecznej mogą przyznawać także zasiłki celowe.   Tego typu...

Read More
O dodatku mieszkaniowym
lip02

O dodatku mieszkaniowym

Osoby mające problemy z zapłaceniem czynszu mogą starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty 125 % najniższej emerytury. W chwili obecnej kwota ta wynosi brutto 1038,94 zł. Osoby, które ubiegają się o dodatek mieszkaniowy muszą spełnić także jeszcze jeden warunek. Trzyosobowa rodzina, która chce otrzymać dodatek mieszkaniowy nie może zajmować...

Read More
Finanse a małżeństwo
lip02

Finanse a małżeństwo

Małżonkowie mają prawo sprzedać lub podarować wspólny majątek. Małżonkowie mają prawo do wspólnego dysponowania wspólnym majątkiem, a więc także do decyzji, kto będzie ten majątek dziedziczył w razie ich śmierci. Od tej reguły jest jednak pewien wyjątek: małżonkowie nie mogą sporządzić jednego, wspólnego testamentu. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każde z małżonków musi (jeśli oczywiście chce) sporządzić swój własny testament....

Read More
Jeden z rodzajów przedpłaty
lip02

Jeden z rodzajów przedpłaty

Pewnym rodzajem przedpłaty jest zaliczka. Zaliczka jest kwotą, którą wpłacamy jako część przyszłej zapłaty. Z zaliczki najczęściej korzystamy dokonując rezerwacji np. pokoju. Zaliczka w takiej sytuacji jest dla nas gwarancją, że będzie na nas czekało miejsce w hotelowym pokoju, a dla właściciela hotelu, że pokój nie pozostanie pusty. Żadne obowiązujące w naszym kraju przepisy nie określają, jak ma być wysokość kwoty wpłacanej jako...

Read More