O dodatku mieszkaniowym

Osoby mające problemy z zapłaceniem czynszu mogą starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty 125 % najniższej emerytury. W chwili obecnej kwota ta wynosi brutto 1038,94 zł. Osoby, które ubiegają się o dodatek mieszkaniowy muszą spełnić także jeszcze jeden warunek. Trzyosobowa rodzina, która chce otrzymać dodatek mieszkaniowy nie może zajmować mieszkania większego niż 58,50 m².

 

Wnioski o dodatek mieszkaniowy dostępne są w urzędach gminy. Druk należy wypełnić, a po wypełnieniu jego treść powinna zostać potwierdzona przez zarządcę nieruchomości. Do wniosku dołącza się także oświadczenie o wysokości dochodów za ostatnie 3 miesiące. Do wniosku o dodatek należy dołączyć także otrzymaną od spółdzielni mieszkaniowej informację co wchodzi w skład czynszu. Wypełniony wniosek i dołączone do niego załączniki należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej lub w urzędzie gminy. Urząd powinien podjąć decyzję w przeciągu 30 dni.

Author: p-fx.pl