Zycie z RODO

Ciągłe zmiany przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wymagają aktualizowanie posiadanej w tym zakresie wiedzy. Wejście w życie 25.05.2018 r. rozporządzenia o ochronie danych określane w skrócie RODO wprowadziło poza karami dla niezdyscyplinowanych szereg regulacji.

 

Unijne prawo nałożyło na przedsiębiorstwa obowiązek powołania stanowiska Inspektora Danych Osobowych, konieczność niemalże natychmiastowego raportowania wycieku danych a także rejestrowanie powodu przechowywania danych osobowych. Dla osób prywatnych otworzyło drogę do rozwiązania problemów z natarczywymi telemarketerami powołując do życia regułę bycia zapomnianym. Zgodnie z RODO możliwy jest dostęp, poprawianie i przenoszenie na prośbę konsumenta danych do innej firmy.

Rodo w życiu codziennym

Rozporządzenie wywołało spore zamieszenie w instytucjach publicznych i społecznych. Do zmian w przepisach przygotowywały się szpitale, ośrodki zdrowia, szkoły oraz kościoły. Poziomy kar w kwotach 10 bądź 20 milionów euro spowodowały mobilizację i zobligowały do zgłębienia nowych przepisów. Tematyka ochrony danych osobowych jest problematyczna. Rozpoznanie danych wrażliwych i rozróżnienie danych niezbędnych od namiarowych wymaga specjalistycznej wiedzy. Nauczyciele powinni skorzystać z operon kursy, aby w należyty sposób, z poszanowaniem litery prawa, przetwarzać dane uczniów oraz ich rodziców i opiekunów. Szkolenia powinny przejść pracownicy przychodni medycznych, zarówno rejestratorzy, jak i pracownicy medyczni: pielęgniarki i lekarze. Poza finansowymi konsekwencjami niestosowania się do zapisów RODO, można stracić coś istotniejszego: zaufanie pacjentów bądź uczniów.

Author: p-fx.pl