Jak wybrać odpowiedni system czasu i obecności dla swojej firmy?

Jeśli nadal zarządzasz frekwencją pracowników przy pomocy arkuszy Exela to nadszedł czas, żeby wejść w erę cyfrową!

Ciągle jeszcze istnieje mnóstwo firm, które ręcznie sporządzają dowody czasu pracy i obecności za pomocą arkuszy Excel, które następnie wykorzystują w procesach płacowych. Jeśli jesteś jedną z tych firm, twoi księgowi prawdopodobnie nie są z tego zadowoleni. Weź również pod uwagę, że jeden prosty błąd może spowodować wiele problemów dla działu księgowości i ogólnie dla całej firmy.

Stały dostęp online

Pandemia przyczyniła się do tego, że diametralnie zmieniło się postrzeganie pracy. Dzisiaj praca z homeoffice u nikogo już nie wzbudza zdziwienia. Wybór systemu oraz taki element jak elektroniczna lista obecności są kluczowym narzędziem, umożliwiającym śledzenie czasu pracy pracowników. Koleją zaletą jest łatwe zarządzanie kwestiami związanymi z obliczaniem wynagrodzenia. Najlepsze systemy dostępne na rynku cechują się tym, że można je wdrożyć bez żadnych problemów. Co więcej, ma się do nich stały dostęp, ponieważ działają online.

Korzyści wynikające z automatycznego systemu obecności

Nie ulega wątpliwości, że automatyzacja pewnych procesów w firmie usprawnia jej działanie. Oczywiście każdy przedsiębiorca może wybrać sposób, w jaki chce prowadzić ewidencję. Jednak dzięki wdrożeniu systemu Ready nie ma potrzeby kontrolować pracowników przy użyciu tradycyjnych metod, typu odbijanie karty. Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać wszystkie szczegóły związane z zarządzaniem frekwencją.

Mówiąc o zaletach nie sposób nie wspomnieć o automatycznym rejestrowaniu wszystkich danych. Uruchamiając system nikt nie musi tracić czasu na samodzielne wykonywanie działań związanych z obecnością. Ready wykonuje pracę za ciebie, zbiera i przechowuje dane dotyczące frekwencji wszystkich pracowników. Przechowywane dane można wykorzystać do śledzenia obecności każdego pracownika i poznania liczby przepracowanych przez niego godzin. Jest to również ogromne ułatwienie w zadaniach administracyjnych. Zarządzanie frekwencją i płacami jest czasochłonne i wymagające. Jednak elektroniczny system obsługi przejmuje zadania administracyjne i sprawia, że są one dużo prostsze i szybsze. Dla wielu pracodawców niezwykle istotne są oszczędności. Wdrażając zautomatyzowany system rejestracji , możesz łatwo ograniczyć niepotrzebne ruchy swoich pracowników i zwiększyć ich produktywność. Będą oni mogli, np. ukończyć projekt w wyznaczonym terminie. To z kolei pozytywnie wpłynie również na zysk firmy.

Author: p-fx.pl