Archiwizacja dokumentów- Normy ISO to żelazna podstawa tej branży

Tworzymy od ponad 10 lat firmę/spółkę działającą w sektorze- archiwizacja dokumentów Warszawa . Równocześnie jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo zgodnie z polskim prawem
przestrzegamy i spełniamy wszystkie normy ISO. Regulacje ISO prawne stanowiące, co jak, gdzie i kiedy oraz jak postępować – w przebiegu czynności archiwizacyjnych.

Przykładowe normy ISO – archiwizacja dokumentów

W trakcie przeprowadzania każdego zlecenia od naszych Klientów, przy każdym zleceniu realizujemy oraz wdrażamy normy ISO m.in. takie jak:

1. PN-ISO 14416:2003
Norma dot. Informacji i dokumentacji. Wymogi stanowiące o: oprawach/opakowaniach książek, czasopism oraz innych dokumentów, będących przeznaczonych do udostępniania w archiwum.

2. PN-ISO 11799
Informacja i dokumentacja-regulacje dot. warunków przechowywania materiałów archiwalnych.
Norma opisuje i reguluje tematy tj.: lokalizacja docelowego budynku, konstrukcja budynku, instalacje oraz wyposażenie, używanie materiałów archiwalnych i bibliotecznych, wdrażanie planu antykryzysowego, wystawy. W tym także załączniki mówiące o dopuszczalne limitu proc. -stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w pomieszczeniu.
Norma pisuje równocześnie preferowane/ zalecane warunki klimatyczne dla długotrwałego przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych. Objaśnia procedury dot.: przygotowania na wypadek poszczególnych zagrożeń, mogących zniszczyć cenną dokumentację.

3.PN-ISO 9706
Informacja i Dokumentacja – Opisujące wytyczne dot. Jakości papieru będącego przeznaczonego na dokumenty- w szczególności wymagania dotyczące trwałości, grubości, rodz. oraz wytrzymałości papieru.

Szkolimy innych

W zakresie świadczonych przez nas usług – archiwizacja dokumentów Warszawa nieustannie prowadzimy szkolenia na ten temat. Nasi profesjonaliści szkolą zarówno osoby fizyczne, jak i całe przedsiębiorstwa zgłaszające się do nas – w sprawie szkoleń.

Zapraszamy serdecznie Państwa do współpracy z nami. Na pewno będziecie Państwo zadowolenie. Wszakże zadowolenie naszych Klientów, to też również nasza satysfakcja-z fachwowej wykonanej przez nas pracy.

 

Author: p-fx.pl