Kto zapłaci za kwarantanne?

Skierowanie przez sanepid pracownika na kwarantanne lub izolację związaną z narażeniem lub podejrzeniem zarażenia koronowirusem może oznaczać, że pracownik nie będzie w stanie wykonywać swojej pracy. Na czas niezdolności do pracy.

 

Taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczenia z tytułu choroby własnej lub opieki nad dzieckiem (jeśli decyzja o kwarantanne dotyczy dziecka). Aby uzyskać świadczenie należy decyzję inspektora sanitarnego przekazać do organu wymagającego świadczenie, odpowiednio: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracodawcy, zleceniodawcy. Decyzję taką można dostarczyć po zakończeniu kwarantanny bądź izolacji. Żeby otrzymać świadczenie trzeba być objętym ubezpieczeniem chorobowym. Pracownikowi, który nie jest objęty ubezpieczeniem chorobowym wypłata nie przysługuje, mimo decyzji inspektora sanepidu o skierowaniu na kwarantanne. Kwota zasiłku chorobowego wynosi 80 procent wynagrodzenia.

 

W przypadku, gdy charakter pracy pozwala pracownikowi na zdalne jej wykonywanie, wówczas pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w pełnej kwocie. Koszty wynagrodzenia pracownika pracującego zdalnie pokrywa pracodawca.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące decyzje inspektora sanepidu przekazują do ZUS. Oświadczenie to można przekazać do Zakładu Ubezpieczeń społecznych również drogą elektroniczną.

Author: p-fx.pl