Msza Święta to w chrześcijańskiej tradycji

Msza Święta to w chrześcijańskiej tradycji nabożeństwo, odnoszące się do ostatniej wieczerzy. Słowo Msza oznacza składanie Bogu ofiary, modlitwy wysyłane ku Bogu. Eucharystia została ustanowiona przez Jezusa Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy. Na pamiątkę tego wydarzenia w Kościele Katolickim w Wielki Czwartek odbywa się uroczyste nabożeństwo Msza Wieczerzy Pańskiej, rozpoczyna ona Wielkie Triduum Paschalne. Msze święta mają swój konkretny plan, urozmaicone są różnymi śpiewami.

 

Pieśni religijne teksty obecnie często wyświetlają się na ekranach, ich rozpoczęcie inicjuje Ksiądz odprawiający nabożeństwo, organista, bądź schola kościelna. Według Dziesięciu Przykazań każdy katolik zgodnie z Przykazaniem Trzecim ma obowiązek uczestnictwa we mszy świętej w każdą niedzielę. Najważniejsza niedzielna msza w Parafii nosi nazwę sumy. Z łacińskiego summa oznacza najwyższa, najważniejsza. Rozpoczynała się święceniem wody. W przeszłości była to msza śpiewana, pozostałe msze były czytane. Na zakończenie sumy śpiewana była suplikacja Święty Boże, Święty mocny. Na zakończenie każdej mszy odbywa się błogosławieństwo dla wiernych.

 

Author: p-fx.pl